Co to jest backup?

Backup to najkrócej mówiąc kopie bezpieczeństwa plików przetrzymywanych na różnych nośnikach. Celem backupu jest ochrona danych. Kopia danych jest niezbędna w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia jakiegoś elementu infrastruktury serwerowej. Z punktu widzenia przywrócenia prawidlowego działania systemu ważnymi elementami są:

 • dostępność kopii, czyli jak szybko możemy użyć danych z backupu
 • wpływ wykonywania się procesu backup na ciągłość działania serwera - niekiedy w celu zachowania spójności danych, niezbedne może być krótkotrwałe blokowanie dostępu do danych.
 • czas odtworzenia backupu – tutaj np. w przypadku dużych baz danych może okazać się konieczne zastosowanie replikacji na potrzeby backupu

Jak wykonujemy kopie bezpieczeństwa na naszym serwerze?

Kopie bezpieczeństwa plików użytkowników wykonujemy codziennie, przechowujemy je aż przez 28 dni na osobnych serwerach.

Oznacza to, że właściciel hostingu ma dostęp do kopii zapasowej swoich plików sprzed każdego z 4 poprzednich dni i 4 ostatnich tygodni (7, 14, 21 i maksymalnie 28 dni). Dane backupowane są w systemie crossowym, serwery znajdują się w dwóch lokalizacjach, co zwiększa bezpieczeństwo danych w przypadku awarii.

Poniższa grafika dokładnie przedstawia ile dni wstecz masz dostęp do kopii zapasowych swoich danych. Z poziomu panelu WebAs jednym kliknięciem możesz odzyskać swoje dane sprzed: 1, 2, 3, 4, 7, 14, 21 i 28 dni. 

Baclup 4x4

Panel WebAs umożliwia udostępnianie kopii zapasowych dla:

 • kont FTP
 • baz danych MySQL/PostgreSQL

Gwarantujemy backup do 28 dni wstecz. Backup wykonywany jest każdego dnia w godzinach nocnych (około 1:00 – 6:00). Backupowane są wszystkie dane, które znajdują się na serwerze w momencie wykonywania backupu.

Jak przygotować kopię zapasową do pobrania?

Aby przygotować kopię do pobrania:

 • zaloguj się do panelu WebAs, a następnie wybierz z menu Usługi > Kopie zapasowe 
 • Następnie wybierz Wydaj kopię.

</>

 • Teraz wybierz obiekt, dla którego ma zostać przygotowana kopia zapasowa. W ramach modułu masz możliwość przygotowania kopii dla kont FTP oraz baz danych MySQL / PostgreSQL.

Poniżej pokazujemy jak przygotować udostępnienie kopii zapasowej dla wybranego typu obiektów.

Zlecenie przygotowania kopii zapasowej dla konta FTP

 • Z rozwijanej listy zawierającej wszystkie konta FTP dodane do panelu WebAs wybierz konto FTP, dla którego ma zastać przygotowana kopia zapasowa. W przypadku usług hostingowych istnieje jedno konto FTP, więc pole automatycznie jest uzupełnione nazwą konta FTP i nie ma możliwości wyboru.
 • Po wybraniu konta FTP uzupełnij formularz, a następnie go zapisz.

udostepnianie kopii zapasowych

Data wykonania kopii zapasowej – Wybierz datę, z której kopia zapasowa ma zostać udostępniona. Opcja pozwala na wybór kilku dat.
Czas ważności dostępu – Opcja pozwala na określenie czasu przez jaki będzie możliwość pobrania udostępnionego backupu.
E-mail zlecającego – Pole jest wymagane. Na wybrany adres e-mail zostanie wysłana informacja o statusie udostępnianego backupu.
Dostęp tylko z wybranego IP lub sieci – Pole pozwala zdefiniować IP lub podsieć, z której będzie możliwość pobrania backupu. Pozostawienie pustego pola pozwala na dostęp z wszystkich adresów IP. W przypadku podawania podsieci należy podać adres IP sieci w formacie CIDR, np. 1.2.3.0/24

Udostępnienie kopii zapasowej może potrwać do 15 minut i jest to zależne od jej rozmiaru.

 • Po zapisaniu formularza informacje zostaną zapisane w zakładce Usługi > Kopie Zapasowe i będą tam widoczne do czasu wygaśnięcia.

udostepnianie kopii zapasowych

 • Po wybraniu nazwy konta FTP dla udostępnionego już backupu istnieje możliwość wybrania dodatkowych dni, z których ma być udostępniona kopia. W tym widoku znajduje się również podsumowanie dla udostępnionej kopii oraz dane dostępowe do konta FTP, za pomocą których można się zalogować i pobrać backup.
 • W ostatniej kolumnie „Pobierz” jest możliwość połączenia za pomocą przeglądarki po protokole FTP (jeśli obsługuje). Połączenie za pomocą przeglądarki nie jest szyfrowane. Połączenie szyfrowane (TLS) jest możliwe za pomocą klienta FTP oraz portu 21.
  Dane logowania do konta FTP znajdują się w zakładce Usługi > Kopie zapasowe > [konto_FTP].

Zlecenie przygotowania kopii zapasowej dla baz MySQL oraz PostgreSQL

Analogicznie do przygotowywania kopii konta FTP:

 • Wybierz bazę danych, dla której ma zastać przygotowana kopia zapasowa.
 • Następnie uzupełnij formularz i zapisz go.

Data wykonania kopii zapasowej – Wybierz datę, z której kopia zapasowa ma zostać udostępniona.
Czas ważności dostępu – Opcja pozwala na określenie czasu przez jaki będzie możliwość pobrania udostępnionego backupu.
E-mail zlecającego – Pole jest wymagane. Na wybrany adres e-mail zostanie wysłana informacja o statusie udostępnianego backupu.
Dostęp tylko z wybranego IP lub sieci – Pole pozwala zdefiniować IP lub podsieć, z której będzie możliwość pobrania backupu. Pozostawienie pustego pola pozwala na dostęp z wszystkich adresów IP. W przypadku podawania podsieci należy podać adres IP sieci w formacie CIDR, np. 1.2.3.0/24

Informujemy, iż udostępnienie kopii zapasowej może potrwać do 15 minut i jest to zależne od jej rozmiaru.

 • Po zapisaniu formularza informacje zostaną zapisane w zakładce Usługi > Kopie Zapasowe i będą tam widoczne do czasu wygaśnięcia.
 • Po wybraniu nazwy bazy danych dla udostępnionego już backupu przejdziesz do widoku, gdzie znajduje się podsumowanie dla udostępnionej kopii oraz link, za pomocą którego można pobrać backup.