Typ domeny Cena rejestracji *
zł / rok
Cena przedłużenia *
zł / rok
Cena przedłużenia *
zł / rok (opłata na 2 lata)
Cena przedłużenia *
zł / rok (opłata na 3 lata)
.pl 96,  20.00 110 95 80
.com.pl.net.pl.org.plitp. 80,  20.00 90,- 80,- 70,-
.com 60,- 90,- 85,- 85,-
.eu 40,- 70,- 65,- 65,-
.info 100,- 110,- 110,- 105,-
.org .biz .net 55,- 85,- 85,- 85,-
.co.uk 60,- 99,- 99,- 99,-
.de 60,- 110,- 110,- 110,-

 

Ceny rejestracji domen są cenami netto

* Ceny dla klientów posiadających konto hostingowe w naszej firmie.